1.      MINI sesje wiosenna 2023 odbywają się w ul. Piaseczyńska 9, 05-600 Kobylin lub w innym miejscu określonym w informacji o sesji lub ustalonym z Klientem. 

2.      Termin sesji ustalany jest za pomocą systemu rezerwacji w serwisie Mafelo.

3.      Cena MINI Sesji Wiosennej wynosi:

·        150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100 gr) za 3 (słownie: trzy) wyretuszowanych zdjęć i 3(słownie: trzy) tych samych zdjęć w odbitkach w formacie 15×23

·       

4.      Czas trwania sesji to 60 minut W ten czas wliczone jest przybycie i wyście ze studia, ewentualna zmiana ubioru. Czas ten nie może zostać wydłużony ze względu na inne rezerwacje.

5.      Podana cena w punkcie 3 dotyczy jednej rodziny (rodzice + dzieci)/ pary/ pojedynczej osoby.

6.      Cena MINI sesji nie zawiera stylizacji wizerunku (makijaż, fryzura, strój). Zalecane jest wykonanie profesjonalnego makijażu fotograficznego, oraz skorzystanie z usług fryzjera.

7.      Klient ma możliwość dokupienia dodatkowych usług do sesji zdjęciowej tj.: 

a.      dodatkowe, wyretuszowane ujęcie w wersji cyfrowej plus odbitka 15×23: 60,00 zł (słownie: czterdzieści złotych i 00/100) za 1 (słownie: jedną) sztukę,

b.      TRIPLEX w rozmiarze 15x15cm (wybór okładki z próbnika podczas sesji) w cenie: 150 zł zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych i 00/100 gr). 

c.      Harmonijka z magnetyczna okładką 7×7: (wybór okładki z próbnika podczas sesji) w cenie: 59,00 złotych (pięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100 gr)

d.      Dodatkowe odbitki w formacie 15×23 – 3 zł (słownie: trzy złote i 0/100) jedna sztuka. 

8.      Zamówienie dodatkowych materiałów drukowanych powinno zostać złożone przez Klienta przy wyborze zdjęć do obrobienia. 

9.      Rezerwacja terminu sesji wymaga wpłaty zadatku w wysokości 50,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100 gr) przelewem na konto bankowe podane w wiadomości rezerwacyjnej. Reszta należności za sesję regulowana jest gotówka w dniu wykonania sesji. Odmowa płatności za sesję w dniu jej wykonania jest równoznaczna z rezygnacją z usługi przez Klienta. Zadatek nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z sesji przez Klienta.

Dane do przelewu:

WENA Małgorzata Narewska, Alior bank 45 2490 0005 0000 4530 1076 8600

w tytule proszę wpisać: datę i godzinę zarezerwowanej sesji zdjęciowej. W związku z bardzo dużą liczbą zamówień na przelew czekam 24 godziny od momentu rezerwacji terminu. 

W przypadku pytań jestem dostępna pod telefonem: 517803302

10.  W przypadku braku odwołania sesji z wyprzedzeniem minimum 72h nie ma możliwości skorzystania z innego terminu sesji. Nie ma możliwości przełożenia sesji niewykonanej z winy Klienta. 

11.  Rezerwacja sesji zdjęciowej jest jednoznaczna z akceptacją stylu wykonywania zdjęć przedstawionego w portfolio galerii rezerwacji. 

12.  Przekazanie zdjęć Klientowi do wyboru w galerii online Mafelo następuje do 4 dni roboczych.

13.  Do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia nie zostają wysłane pliki, galeria poglądowa zdjęć, ani materiały drukowane.

14.  Przekazanie Klientowi gotowych, wyretuszowanych zdjęć, oraz dodatkowo dobranych do sesji, wszystkich nieobrobionych zdjęć w formacie .jpg oraz innych materiałów drukowanych następuje po uregulowaniu należności za wykonaną usługę. 

15.  Czas oczekiwania na gotowe zdjęcia w formie elektronicznej, wynosi do 14 dni roboczych od dnia zamówienia zdjęć przez Klienta. 

16.  Zakres obróbki wybranych zdjęć obejmuje: kadrowanie, estetykę kolorystyczną, oraz podstawowy retusz (np. zadrapania, zasinienia, wypryski skórne, wygładzenie twarzy, paproszki na ubraniu). 

17.  Zakres obróbki wybranych zdjęć nie obejmuje zaawansowanego retuszu czyli m.in wyszczuplania, zmiany wielkości poszczególnych części ciała (np. nosa, polików, uszu itp.), usuwania przedmiotów i postaci ze zdjęć, dodawania przedmiotów do zdjęć, napisów, przeklejenia twarzy z jednego zdjęcia na drugie, otwierania oczu, prasowania – wygładzania odzieży itp., oraz innych czynności uznanych za retusz zaawansowany. ­

18.  Odbiór wydruków zdjęć, oraz dodatkowych materiałów następuje po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 517803302, pod adresem ul. Piaseczyńska 9, 05-600 Kobylin.

19.  Zamówione przez Klienta materiały drukowane będą gotowe do odbioru w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania gotowych zdjęć w formie cyfrowej Klientowi. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez drukarnię. Wszelkie roszczenia odnośnie do opóźnienia zamówienia należy kierować bezpośrednio do drukarni.

20.  Odbitki drukowane oddawane są w formacie 15×23 na papierze Fuji Silk lub podobnym, wykończenie matowe. 

21.  Odbitki zdjęć oraz materiały drukowane mogą zostać wysłane paczkomatem In-post dodatkową opłatą 17,00 zł (słownie: piętnaście złotych i 00/100 gr). Wysyłka następuje do 2 dni roboczych od uregulowania kosztów przesyłki. 

22.  Fotograf nie odpowiada za mimikę twarzy osób dorosłych ani dzieci na zdjęciach.

23.  W studiu fotograficznym obowiązuje całkowity zakaz wykonywania zdjęć przez inne osoby niż fotograf.

24.  Za szkody wyrządzone na sesji m.in. zniszczenie sprzętu fotograficznego, zniszczenie wyposażenia studia odpowiada Klient, który zostanie obciążony kosztami naprawy szkód. 

25.  Możliwy jest udział zwierząt na MINI sesjach świątecznych 2023, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

26.  Wymagane jest punktualne stawienie się na sesję. Spóźnienia powodują skrócenie lub odmowę wykonania sesji w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut. Zadatek w tym przypadku nie będzie zwracany.

27.  W przypadku gdy Klient podejrzewa u siebie objawy przeziębienia lub grypy (np. podwyższona temperatura ciała, duszności, kaszel), przebywa na kwarantannie, lub miał bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19 proszę o pilny kontakt przed sesją.

28.  Po wejściu do studia należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk, znajdującym się przy wejściu.

29.  W przypadku wcześniejszego przyjazdu na sesję, nie ma możliwości oczekiwania na sesję zdjęciową w studiu, ze względu na czynności dezynfekujące studia i aranżacji po wcześniejszej sesji zdjęciowej.

30.  Przekazanie zdjęć Klientowi, jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania (licencja). W praktyce oznacza to, że bez ograniczeń Klient może je udostępniać rodzinie i znajomym, może je kopiować i wywoływać w celach prywatnych itp. Zabronione jest wykorzystywanie zdjęć do celów komercyjnych, takich jak reklamowanie, promowanie, działania marketingowe własnych usług i opakowania jakiegokolwiek produktu, sprzedaży itp..

31.  Dane kontaktowe: Wena Małgorzata Narewska, ul. Piaseczyńska 9, 05-600 Kobylin, NIP 7972074260, tel. 517803302, email: nar.malgorzata@gmail.com

32.  Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz że go akceptuje.

33.  Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.